• Programmering och felsökning sker oftast lokalt ute hos kunden.
  • Fjärrprogrammering, felsökning och uppgraderingar på de flesta telefonväxlar kan utföras på distans via modem.
  • Vid akuta fel kan servicetekniker komma med kort varsel (Kunder med tecknade serviceavtal har förtur).
  • Vår personal utbildas kontinuerligt på samtliga produkter och programvaror.

 

Amplitud AB    Tel. 08-88 32 00